กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life)

 

กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life)

 

     กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดและฝึกการคิดเชิงระบบ ฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์และคิดบวก การจัดระบบงาน/การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานและการคิดงานอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

 

การสมัคร

เปิดรับสมัคร ฟรี !! ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 13 ธันวาคม 2563

 

ช่องทางการสมัคร << 

ประกาศรายชื่อ<<<

หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เท่านั้น!!!!