นักศึกษา CoC คว้ารางวัลระดับประเทศ ในการแข่งขัน NSC 2021

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลระดับประเทศ มาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 

หมวด โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการ ระบบเก็งกำไรคริปโตเคอเรนซี่

ผู้พัฒนา: นายนราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

รายละเอียดของผลงาน: https://youtu.be/hwXWJYmVyWs 

รางวัลชมเชย 

หมวดพิเศษ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Application)

โครงการ เมมมิฟาย

ผู้พัฒนา: นายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล

อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

รายละเอียดของผลงาน: https://youtu.be/2fHPaDJbqnc