บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

152 อาคารขาร์เตอร์สแควร์ชั้น 29 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

 

ตำแหน่ง : 

Software Developer 1-2 คน ต่อตำแหน่ง

ลักษณะงาน :

รายละเอียดใน www.dek-d.com/job

ค่าตอบแทน :

30,000 บาทขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ช่องทางในการติดต่อเพื่อสมัครงาน :

www.dek-d.com/job หรือ Email : hr@dek-d.com