ทีมวิจัย Block จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ Uniswap and Hyperledger Besu

เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยบล็อก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ Uniswap and Hyperledger Besu ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ออกแบบ Smart Contract บนเครือข่ายบล็อกเชน โดยวิทยากร คุณนราธิป พุทธสุวรรณ และคุณภัทรธร ศรีทันดร จากบริษัท บิทคัพ บล็อกเชน เทคโนโลยี (ฺBitkub Blockchain Technology) โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจที่ต้องการศึกษาด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน, DeFi และการเขียนโปรแกรมบน Smart contract เข้าร่วมการอบรมจำนวน 35 คน ท่านทางระบบออนไลน์โดยห้องเรียนบน Discord และเผยแพร่ออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเฟซบุคเพจ https://www.facebook.com/BLOCK.PSU.Phuket

———————————————————————————————————————————————-

Block Research Team organized online workshop “Uniswap and Hyperledger Besu.”

On 30-31 October 2021, the Block Research team of College of Computing organized an online workshop on the topic of “Uniswap and Hyperledger Besu,” which is software development and smart contract design on blockchain networks. The speakers were Mr. Narathip Putthasuwan and Mr. Pattarathorn Sritandon from Bitkub Blockchain Technology Company. There were 35 participants which included students and the general public who were interested in blockchain technology, DeFi, and smart contract programming. The videos of the workshop are available on the research team’s Facebook page: https://www.facebook.com/BLOCK.PSU.Phuket.