รับสมัคร ทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศทุนการศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

รับสมัคร Online ถึงวันที่ 28 ม.ค. 65

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 31 ม.ค. 65 ผ่าน e-mail ที่สมัคร (ให้ตรวจสอบ e-mail ให้เรียบร้อยก่อนสมัครด้วย)

 

กำหนดสัมภาษณ์ทุนวันที่ 2 ก.พ. 65

ในลิงค์นี้👉 https://forms.gle/31ynqhiqrvnxQJHY6