ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 หรือนักศึกษาจบใหม่เพื่อเข้าร่วมทีมดิจิทัลเป็นจำนวนมาก