บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จัดโครงการ “พี่สอน เพื่อน้องได้งาน” รุ่นที่ 3

โครงการ "พี่สอน เพื่อน้องได้งาน" รุ่นที่ 3 

 

เพื่อเชิญชวนน้องๆนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือนักศึกษา
ที่จบการศึกษาแล้ว และมีความสนใจทางด้าน IT เข้าร่วมอบรมกับบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และยังมีโอกาสได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานของ INETMS
 
สำหรับน้องๆนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 พฤษภาคม 2565
 
วัตถุประสงค์

1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ทางด้าน IT ให้นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้จริง

2. สร้างงานในต่างจังหวัด ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค ทำงานที่บ้านเกิด อากาศดี ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

 

หลักสูตรที่อบรม (Online Training)

1. หลักสูตร Public Cloud

2. หลักสูตร Computer Security

3. หลักสูตร Robotic Process Automation

 

คุณสมบัติผู้อบรม 

1. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาในปี2565 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

2. ผู้ที่มีความสนใจด้าน IT (วุฒิ วศบ./วทบ. สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหตุ : แชร์ Link ลงทะเบียนทาง Google form ดังรายละเอียดแนบ