กำหนดการ เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563

แจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563

>>  HTTPS://REG.PSU.AC.TH/REG/NEWS_GRADUATE.ASPX

 

กำหนดการถ่ายภาพหมู่วิทยาเขต ภูเก็ต / การสั่งจองภาพถ่าย (ภาพหมู่ และ ภาพรับฯ)

>>  https://www.phuket.psu.ac.th/53374/