โครงการ Magic Hack 2022 จัดขึ้นวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 โดยบริษัท Magic Box Solutions Co., Ltd.

magicHackxMagicBox.png
 
Magic Hack คือโครงการที่จะมีการจัดขึ้นทุกปี จัดขึ้นโดย บริษัท แมจิก บ๊อกซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด (MBS) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำทางด้านดิจิตอล โซลูชั่นส์ ทาง MBS ตั้งเป้าที่จะรวบรวม บรรดาโปรแกรมเมอร์ นักคิด และ นักวางแผน เข้าร่วมแข่งขันในงานเพื่อช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนสังคมนักพัฒนาในประเทศไทยให้ทะลุขีดความสามารถ
 
"พวกเราทุกคนอยากให้ประเทศไทยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้นจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของนักพัฒนาระบบ"
 
 
กำหนดการ MAGIC HACK 2022
 • รับสมัครผู้เข้าแข่งขันตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 25 พฤษภาคม 2565
 • Hack day 3 - 5 มิถุนายน 2565
 • 👉 สามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ Link นี้ : https://forms.gle/ShKAbV4oCLXpt4Rk6
 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • สมาชิกภายในทีมไม่เกิน 3 - 5 คน / ทีม
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • สามารถร่วมกิจกรรมในการแข่งขันได้ตลอดงาน
 • ไม่จำกัด อายุ เพศ วัย หรือ การศึกษา
เงินรางวัลสำหรับทีมผู้ชนะ
 • อันดับที่ 1 มูลค่า 100,000 บาท
 • อันดับที่ 2 มูลค่า 70,000 บาท
 • อันดับที่ 3 มูลค่า 50,000 บาท
 
ติดตามข่าวสารได้ที่:
Website: https://www.magic-hack.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Magichack2022

Video ประชาสัมพันธ์โครงการ : https://drive.google.com/drive/folders/1V9O7PUnRp2W79eB01mHYmJjHjRBSysac?usp=sharing