บริษัท กู๊ดวิวออฟเวิร์ค รับสมัครนักศึกษาจบใหม่

บริษัท กู๊ดวิวออฟเวิร์ค รับสมัครนักศึกษาจบใหม่

ตําแหน่ง Programmer จํานวน 2 ตําแหน่ง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อสอบถาม
094-6240184 (คุณวริยาภรณ์) หรือ
Line: @goodwillofwork