ผลงานเพลงของบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกในโครงการ Let the Music Heal แต่งเพลงให้โดนใจ สร้างรายได้ด้วย NFT 

นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ บุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ส่งผลงานเพลง “Electric sky Ghost” เข้าประกวดในโครงการ Let the Music Heal แต่งเพลงให้โดนใจ สร้างรายได้ด้วย NFT และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เป็นโครงการการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ผ่านอุตสาหกรรมดนตรี และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเพลงในรูปแบบ NFT ที่มีความพิเศษเพียงชิ้นเดียวในโลก ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดย 10 ผลงาน ที่ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการ จะได้รับเงินสนับสนุนผลงานละ 20,000 บาท เพื่อนำมาพัฒนาชิ้นงานขั้นสุดท้ายก่อนวางจำหน่ายในรูปแบบ NFT


Staff member of the College of Computing’s song entry selected from the Let the Music Heal contest

On March 7, 2022, Mr. Pruth Kasetsomboon, a staff member of the College of Computing,  submitted the song entry, “Electric sky Ghost” in the Let the Music Heal contest, organized by the Creative Economy Agency (Public Organization) or CEA. The goal of the contest is to promote application of digital assets through the music industry. A workshop on applying NFT to music so that only one piece exists in the world is held to educate the participants. Each of the 10 entries selected by the judge will receive a supporting fund of 20,000 Baht so that it can be further developed and polished before being released in NFT format.