วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง

1.  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)  >> รายละเอียด

2.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์)  >> รายละเอียด