กิจกรรม Board Game for Business #2022

 

กิจกรรม Board Game for Business หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล

 

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565

เวลา: 09.00-15.30 น.

สถานที่ : ห้อง Ideation zone ชั้น 1 อาคาร 6 

รายละเอียด:  

- Board Game for Business เป็นเกมที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจหลักการสำคัญเกี่ยวกับการวางแผน การคิดวิเคราะห์สำหรับธุรกิจ
- กิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องอยู่ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และเกมมีผู้เล่นอย่างน้อย 3-4 คน

 

 

 

 

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณเกวลิน วรรณพรหม

0 7627 6000 ต่อ 6198
0 7627 6046
coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: College of Computing, PSU Phuket