กิจกรรม Mobile Robot #2022

 

กิจกรรม Mobile Robot หลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล

 

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565

เวลา: 09.00 - 15.30

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ 1302A (เช้า) และบริเวณชั้น 1 อาคาร 6 (บ่าย)

รายละเอียด: กิจกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า แนะนำพื้นฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกทดลองด้วยอุปกรณ์จริงในห้องปฏิบัติการ ทดลองเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้น และแข่งขันจับเวลา

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/pAvTt5XjcYN5XMoD6

 

 

 

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์

0 7627 6000 ต่อ 6104
0 7627 6046
coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: College of Computing, PSU Phuket