ด่วน!! รับสมัครน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา และน้อง ๆ ปวช. เข้าร่วมการอบรมและแข่งขัน “การสร้างเกมด้วย Blender & Unity + IoT”

ด่วน!! รับสมัครน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา และน้อง ๆ ปวช. เข้าร่วมการอบรมและแข่งขัน “การสร้างเกมด้วย Blender & Unity + IoT"

 

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 สิงหาคม 2566 นี้เท่านั้น !!
.
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ iMake Innovation จัดโครงการอบรมและแข่งขัน “การสร้างเกมด้วย Blender & Unity + IoT"

- วันที่ 20 สิงหาคม 2566 อบรมรูปแบบออนไลน์
- วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 อบรมและแข่งขัน ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/QZUe9iPbYdEJmDMy5

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/ทีม (รวมค่าอาหารกลางวัน)
**ผู้เข้าร่วมอบรมและคุณครูผู้ควบคุมทีมจะได้รับใบประกาศนียบัตร