บทสัมภาษณ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต

พบกับ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์