เปิดรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2561

มาแล้วค่าา น้อง ๆ ม.6 เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะ
#TCAS รอบ 1/2
.
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561
โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
.
?#ในสาขาวิชา
?1.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
?2.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
?3.สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
———————

?#รับสมัคร
22 ธันวาคม 2560 – 22 มกราคม 2561

———————
1️⃣รับนักเรียนแผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
สมัครในสาขาวิชา | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– GPAX 5 ภาคการศึกษา 2.25
– GPA 5 ภาคการศึกษา วิทยาศาสตร์ 2.00
– GPA 5 ภาคการศึกษา คณิตศาสตร์ 2.25
– GPA 5 ภาคการศึกษา ภาษาอังกฤษ 2.25
.
2️⃣รับนักเรียนแผนการเรียน คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (ศิลป์ – คำนวณ)
สมัครในสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– GPAX 5 ภาคการศึกษา 2.25
– GPA 5 ภาคการศึกษา คณิตศาสตร์ 2.25
– GPA 5 ภาคการศึกษา ภาษาอังกฤษ 2.25
.
3️⃣รับนักเรียน ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมัครในสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– GPAX 5 ภาคการศึกษา 2.75
.
4️⃣รับนักเรียน ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– GPAX 5 ภาคการศึกษา 2.75
———————
?อ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัคร: https://www.computing.psu.ac.th/th/admission
———————
?ติดต่องานรับนักศึกษา: 0 7627 6050-1
อีเมล์: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th
www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
———————