กลุ่มวิจัย IoT Platform (NETPIE) รับพนักงาน Full-time และนักศึกษาฝึกงาน (สหกิจ)

กลุ่มวิจัย IoT Platform (NETPIE) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กำลังเปิดรับพนักงาน Full-time และนักศึกษาฝึกงาน (สหกิจ) เพื่อมาร่วมงานวิจัยพัฒนาในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
1. การนำเทคโนโลยี Internet of Things ไปสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และแอปพลิเคชันในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ
2. ความปลอดภัยของเครือข่าย IoT 
3. การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลจาก IoT
หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ร่วมออกแบบพัฒนาโซลูชั่นด้าน IoT ที่นำไปใช้งานและตอบโจทย์ปัญหาที่มีอยู่จริง
• มีส่วนร่วมในงานวิจัยในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจได้แก่ IoT, Machine Learning, Blockchain, Machine automation
หากสนใจ ส่ง resume & transcript & port folio (งานที่เกี่ยวข้อง) และ เรียงความ 1 หน้าอธิบายว่าตัวเองเจ๋งอย่างไร และทำไมเราควรต้องรับคุณมาร่วมงานด้วย ส่งอีเมลมาที่ support@netpie.io
สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ต้องมีระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ 3 เดือนเต็ม