KBTG ขอเชิญนิสิตนักศึกษา ซึ่งกำลังมองหาที่ฝึกงานเข้าร่วมโครงการ BOOTCAMP 2018

ประชาสัมพันธ์
.
KBTG ขอเชิญนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ซึ่งกำลังมองหาที่ฝึกงานเข้าร่วมโครงการ BOOTCAMP 2018 กับเรา โครงการนี้เปิดรับนักศึกษาซึ่งมีความประสงค์ที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริงในอนาคต ด้วยการคิดจริง ปฏิบัติจริง โดยทีมรุ่นพี่มืออาชีพที่พร้อมด้วยประสบการณ์คอยแนะนำและแชร์ความรู้มากมาย ซึ่งประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้:

1. DEVLOPER BOOTCAMP 2018
2. DATA ENGINEER BOOTCAMP 2018

น้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 9 มีนาคม 2561 สามารถสมัครและดูรายละเอียดโครงการฯ ได้จากเอกสารที่แนบมานี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-008-1090