กำหนดการสอบ PSU English Test ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง กองวิชาการ ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ PSU English Test ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ตาม link ด้านล่าง

โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

** และขอให้เน้นย้ำให้นักศึกษานำหูฟัง มาเพื่อใช้ในการสอบด้วย