TCAS 1/2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้

? ปักหมุดรอเลยจ้า
———————
TCAS 1/2
———————
#วันนี้ มี 2 กำหนดการที่สำคัญ ที่ลืมไม่ได้เลยจริง ๆ ดังนี้
———————
? 1. วันนี้ 22 มกราคม 2561 #ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ(โควตา) จากนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ 4
? #สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ดูประกาศรายชื่อได้ที่: http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
———————
? 2. วันนี้ 22 มกราคม 2561 #วันสุดท้ายของการรับสมัคร นักศึกษาปีการศึกษา 2561 ในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 3 หลักสูตร
?1.สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร
?2.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเท
?3.สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
———————
? วิธีการสมัคร (สมัครออนไลน์, ส่งไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง)

? สมัครออนไลน์ ได้ที่: http://www.computing.psu.ac.th/th/admission

? สมัครทางไปรษณีย์
1. โหลดใบสมัครที่ http://www.computing.psu.ac.th/th/admission
2. กรอกใบสมัคร แนบสำเนาใบประมวลผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1) และนำเงินค่าสมัคร 100 บาท ใส่ซองไปรษณีย์สีน้ำตาล (หาซื้อได้ที่ไปรษณีย์) ส่งแบบ EMS มาที่…..

หัวหน้างานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83120

?‍♂️ หรือ สมัครด้วยตัวเอง ได้ที่
สำนักทะเบียน อาคาร 7 ชั้น 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วันจันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 15:30 น.

———————
? น้องๆ คนไหนมีอะไรสงสัย หรือมีปัญหาอะไร สามารถ inbox มาได้เลยนะคะ ยินดีตอบทุกคำถาม และแก้ไขปัญหาให้จร้า
หรือ ติดต่องานรับนักศึกษา: 076-276050 หรือ 076-276051
อีเมล์: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th
www.phuket.psu.ac.th/student_admissions