ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังและเล่นบอร์ดเกมส์เชิงธุรกิจ

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังและเล่นบอร์ดเกม

E-Biz with social media board game

โดยคุณปรมินทร์ เยาว์ยืนยง

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 ห้อง 5302A