ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมเข้าฟัง แนะนำทุนการศึกษาและสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส

ขอเชิญบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อและทำวิจัยด้านการประมวลผลภาพ
เข้าร่วมเข้าฟังบรรยาย แนะนำทุนการศึกษา และสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส
National Polytechnic Institute of Toulouse

 

นอกจากนี้ยังมีบรรยายพิเศษ ใน 2 หัวข้อ
– Research in Image Processing and Multimedia โดย Dr. Charlie KREY
– Image Processing: Interactive segmentation โดย Matthieu Pizenberg

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13:30 – 15:30
สถานที่: 6315
ลงทะเบียนออนไลน์ ที่: https://goo.gl/forms/zKbyVvAIJ7SRO5AL2
หมายเหตุ: นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านวิชาการ 2 ชั่วโมง

 

You’re invited !
– Introduction to the French scholarship programs
– Introduction to the MultiMedia research Lab VORTEX and National Polytechnic
Institute of Toulouse (INPT)
– Special Talk
– Research in Image Processing and Multimedia by Dr. Charlie KREY
– Image Processing: Interactive segmentation by Matthieu Pizenberg

Date: 7 February 2018
Time: 13.30 – 15.30
location: building 6, room 6315
Online Registration at https://goo.gl/forms/zKbyVvAIJ7SRO5AL2