ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง)

.
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 5103A
————–
รอบที่ 1: 8.30-12.00 น.
รอบที่ 2: 13.00-16.30 น.
————–
รับรอบละ 50 คนเท่านั้น
————–
ปิดรับสมัคร 18 ก.พ. 2561
————–
วิทยาการโดย: คุณอัจจิมา หนูคง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
————–
ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ (ถ้ามี)
ผ้าถุงปาเต๊ะ ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น ผ้าพัน หรือผ้าที่สามารถให้นุ่ง พัน หรือ คล้องคอได้ พร้อมทั้ง เข็มขัด เชือกผูก และหัวซิ่น
————–
** สามารถลงชื่อเข้าบการอบรมที่ได้ที่:https://goo.gl/forms/jhTN62DOWD2sYNQG3