ติวเข้ม TOEIC (ฟรี) 20 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ติวเข้ม TOEIC (ฟรี) จำนวน 20 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต

วิทยากรโดย ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล (อ.เด่น)

รับจำนวนจำกัด 70 ที่นั่งเท่านั้น

รับสมัคร วันนี้ – 11 มีนาคม 2561

สมัครได้ที่ goo.gl/Fu9KXY

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าติว วันที่ 12 มีนาคม 2561 ทาง www.computing.psu.ac.th
พร้อมจ่ายเงินมัดจำ 200 บาท (รับเงินมัดจำคืนเมื่อติวครบ 20 ชั่วโมง)

กำหนดการติว

วันที่ 17, 18, 24 และ 25 มีนาคม 2561
วันละ 5 ชั่วโมง เวลา 10:00 – 12:00 น. และ 13:00 – 16:00 น.
สถานที่ติวจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ

***หมายเหตุ…หากมีผู้สนใจมากกว่า 70 คน ทางวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผลการพิจารณาของวิทยาลัยถือเป็นที่สุด