ขอเชิญร่วม โหวตรางวัล Popular Vote ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

สามารถเข้าร่วมโหวตได้ที่นี่

เข้าร่วมโหวต

เงื่อนไขรางวัล Popular vote โครงการประกวดตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

กติกา

  1. Login เพื่อร่วมกิจกรรมด้วยบัญชี Facebook โหวตได้ผลงานละ 1 ครั้งต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยสามารถเลือกโหวตได้วันละหลายผลงาน เริ่มนับวันใหม่เวลา 00.00 ของแต่ละวัน
  2. เริ่มกิจกรรมการโหวตวันที่ 5 มีนาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.
  3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่แสดงผลการโหวตระหว่างจัดกิจกรรม
  4. กรณีผลโหวตเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผลงานที่มีจำนวนผู้โหวตสูงสุด (ไม่นับคะแนนจากการโหวตซ้ำด้วยบัญชีเดียวกัน)
  5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการโหวต

  1. คลิกที่รูปผลงานเพื่อขยายดูภาพขนาดใหญ่
  2. สามารถเลือกโหวตได้หลายผลงานต่อหนึ่งวัน ผลงานที่ยังไม่เลือกโหวตจะแสดงสัญลักษณ์ “vote” เป็นสีเทา
  3. คลิก “vote” เพื่อโหวตให้คะแนน สามารถโหวตได้ผลงานละ 1 ครั้งต่อวัน ผลงานที่โหวตแล้วจะแสดงสัญลักษณ์
  4. กรณีต้องการยกเลิกการโหวต คลิกปุ่ม “vote” อีกครั้งหนึ่ง จะปรากฏข้อความ “วันนี้ท่านได้โหวตผลงานนี้แล้ว ต้องการยกเลิกการโหวตหรือไม่” คลิก “yes” เพื่อยกเลิก หรือคลิก “no” หากไม่ต้องการยกเลิกการโหวต เมื่อยกเลิกการโหวตแล้ว จะแสดงสัญลักษณ์
  5. แต่ละผลงานสามารถโหวตซ้ำได้ในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 00.00 น.