CoC-NEWSLETTER VOL.017 โครงการอบรม e-commerce

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมจัดโครงการอบรม e-commerce ให้แก่สมาชิกชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น วิทยาลัยเทคนิคพังงา

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ดร.วินัย นาดี ผู้จัดการหลักสูตรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวศศิธร ศุภรักษ์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์พังงา จ.พังงา ร่วมจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในโครงการอบรม e-commerce ให้แก่สมาชิกชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น วิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 100 คน ซึ่งจัดโดย คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมพุงช้าง วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดความรู้ และความสามารถในการสร้างช่องทางการจำหน่ายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นช่องทางในการหาตลาดใหม่ ๆ กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของชมรมวิสาหกิจเริ่มต้นในอนาคตต่อไป