ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงาน Infographic

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
.
✏️ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา
ร่วมส่งผลงาน Infographic โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตเข้าประกวด
.
? #ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท

? #รางวัลขวัญใจมหาชน 1,000 บาท
.
⏰ #เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2561
ที่ https://goo.gl/QGr9kT
.
? อ่านรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ :
ที่ https://goo.gl/6ebzTK