ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าติวเข้ม TOEIC (ฟรี) 20 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าติวเข้ม TOEIC (ฟรี) จำนวน 20 ชั่วโมง
วันที่ 17-18 และ 24-25 มีนาคม 2561
เวลา 10:00-12:00 น. และ 13:00-16:00 น.
ณ ห้อง 6309

ดูรายชื่อได้ที่ : https://goo.gl/hHSoea

ให้ทุกคนที่มีรายชื่อมาชำระเงินมัดจำ 200 บาท
ที่ ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์
ห้อง 1405 อาคาร 1 ชั้น 4
ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2561 ดังนี้

  • วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา  13:30-16:30 น.
  • วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13:30-16:30 น.
  • วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา  9:00-11:30 น.
  • วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา  9:00-11:30 น.

หมายเหตุ: รับเงินมัดจำคืนเมื่อติวครบ 20 ชั่วโมง