ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

รู้ทันชีวิต Digital 4.0 ด้วยหัวข้อการบรรยาย

–  เรียนรู้โอกาสทางการตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

– การเข้าถึง และการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ (Free WiFi) อย่างปลอดภัย

– เข้าใจและรู้เท่าทันภัยคุกคามจากอินเทอร์เน็ต โดยทีมวิทยากร ชั้นนำของประเทศ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.thaifreewifi2018.com