สมัครด่วน “ค่ายภาษาอังกฤษ ม.อ.ภูเก็ต ปี 2561 PSU Phuket English Camp 2018”

Hello !!!
ค่ายภาษา มาแล้วจ้า
สมัครด่วน จำนวนจำกัด

“ค่ายภาษาอังกฤษ ม.อ.ภูเก็ต ปี 2561
PSU Phuket English Camp 2018”

วันที่: 6-8 เมษายน 2561
สถานที่: ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
จำนวน: 10 คน
หมดเขต 25 มีนาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 26 มีนาคม 2561
หมายเหตุ:
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จ่ายมัดจำ 200 บาท และรับเงินมัดจำคืนหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ

 

>>สมัครโครงการ<<