CoC-NEWSLETTER VOL.026 ติวเข้ม TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดติวเข้ม TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมติวเข้ม TOEIC ฟรี จำนวน 20 ชั่วโมง ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสมัครงาน โดยการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจมีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร และสามารถแข่งขันในสังคมประชาคมอาเซียน