ขอเชิญ นักศึกษารหัส 59-60 เข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน CoC English Summer School 2018

ขอเชิญ นักศึกษารหัส 59-60 เข้าค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน CoC English Summer School 2018

 

สำหรับนักศึกษา ทุกหลักสูตร (IT, SE, EBiz, CoE) รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 59-60
ที่ยังสอบไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์จบของมหาวิทยาลัย

ขอให้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน
CoC English Summer School 2018: Tell Me More and More

ซึ่งจะมีการติวแบบเข้ม ๆ ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2561
และจัดสอบ Tell Me More ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ปล. กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมภาคบังคับ สำหรับนักศึกษา รหัส 59-60 ที่ยังสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ

>>โดยให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่นี่: <<

 

ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณวรนุช (พี่นุ้ย) ที่ห้อง 6615
ที่อีเมล voranuch.ya@phuket.psu.ac.th