CoC NEWS ISSUE 077 ทีมนักศึกษา CoC คว้ารางวัล ในการประกวดไอเดียธุรกิจ PSU Startup Idea Challenge 2/2019

นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นำทีมคว้ารางวัลจากการประกวดไอเดียธุรกิจในโครงการสร้างและพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่ของนักศึกษา ม.อ. PSU Startup Idea Challenge 2/2019 จัดโดยสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดย นางสาวศศิธร ศุภรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนายคุณากร สาลิทร นักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว นำทีม IHR (Intelligent Human Recruitment) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 146 คน โดยการ Pitching หรือนำเสนอแนวความคิดต่อนักลงทุน ซึ่งไอเดียธุรกิจของทีม IHR เป็น Application ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการจัดหางานให้กับบุคคลที่ตกงาน และส่วนนายจ้างที่ต้องการคัดเลือกบุคคลให้เหมาะกับงานเพื่อลดระยะเวลาในการคัดกรองบุคคลที่มาสมัครงาน โดยใช้เทคโนโลยี (NLP: Natural Language Processing) และ Matching Learning
และอีกหนึ่งรางวัล การนำเสนอไอเดีย “กางเกงในกระชับเป้า” สำหรับสาวประเภทสอง โดยมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลดกลิ่นอับชื้น พร้อมทั้งให้กลิ่นหอมจากนาโนบอล และลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งอวัยวะเพศชาย
ของทีม Sloven นำโดย นางสาวสิรินธร บุญวัชร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นายสถบดี แก้วหนู และนางสาว เบ็ญจวรรณ เทพบุตร นักศึกษาจากคณะเทคโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย