ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครแข่งขันชิงรางวัล 71,500 บาท ด้าน AI & Big Data

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ สมัครแข่งขันชิงรางวัล 71,500 บาท ด้าน AI & Big Data ไม่มีค่าสมัคร เข้าร่วมงาน ฟรี มีอาหารกลางวันให้ด้วย จัด ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ ที่ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร E วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 รีบสมัครกันนะครับ
All students, working adults, tech enthusiasts and anyone who is interested in AI and Big Data can come and join us for AI & Big Data Challenge for Data Engineers!
Just register, pick a theme, create a 30 seconds video on how are you going to solve the problem and submit! If you are chosen for the final round, you could win a cash prize up to 35,000 Baht!
More details can be found at the following link: https://www.ud-intl.com/abcde-bk
Contestants have a choice of presentation language (English, Thai or Japanese).