รับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ 20,000 บาท ต่อปี

รับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2562

มูลค่าทุนที่ได้รับจำนวน 20000 บาท (ทุนปีต่อปี)
คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
2. ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน
3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
4 มีความประพฤติดี
5 GPA 2.75 ขึ้นไป

สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่งานทุนการศึกษา กองกิจฯ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 ตุลาคม 2562