ประกาศรายชื่อเพื่อรับทุน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 รอบที่ 1

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ในหลักสูตร การคอมพิวเตอร์ (Computing), ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business), วิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering)

 

( ประกาศรายชื่อ )

โดยให้เข้ามายืนยันการเข้าร่วมการคัดเลือกในฟอร์ม

https://forms.gle/Hu7Sc1F19EMR1Riy5