ขอเชิญน้องๆที่สนใจ อบรมและแข่งขันการออกแบบ infographic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมการอบรมและแข่งขันการออกแบบ infographic ในหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่และท่องเที่ยวปลอดภัย”

 

>> สมัครเข้าร่วมได้ที่นี่ <<

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ฟรีตลอดโครงการ พร้อมมีเงินรางวัลกว่า 10,000 บาทพร้อมรับประกาศนียบัตร