ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์โดยใช้ภาษา R”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม “การรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์โดยใช้ภาษา R” (Social media and web scraping with R programming) โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

อบรมวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202A ชั้น 2 อาคาร 1A มอ.ภูเก็ต

ค่าลงทะเบียน 1499 บาท รวมค่าอบรม ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน พร้อมรับประกาศนียบัตร

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น สมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563 นี้เท่านั้น

ช่องทางการสมัคร : shorturl.at/suKOP
กำหนดการรายละเอียด : shorter.at/abru5