CoC NEWS ISSUE 164 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากล เพื่อสานสัมพันธ์นักศึกษาไทยและต่างชาติ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการ “กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะสากล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์” ณ สวนสาธารณะในหาน และบริเวณหาดในหาน โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะ ทั้งนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน

ภายในกิจกรรมช่วงเช้า นักศึกษาได้ร่วมเดินทางไปเก็บขยะบริเวณหน้าหาดในหาน เพื่อช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักท่องเที่ยว และนักศึกษาได้ช่วยกันรณรงค์ลดโลกร้อน ตระหนักถึงการทิ้งขยะให้ลงถังมากขึ้น

หลังจากเสร็จกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหน้าหาดในหาน ต่อด้วยกิจกรรมฐานต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มความสามัคคีระหว่างนักศึกษา โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 เดินกะลาหรรษา, ฐานที่ 2 Giant Twister Game, ฐานที่ 3 เหยียบกระดาษลัง และฐานสุดท้ายในฐานที่ 4 Werewolf

กิจกรรมช่วงบ่าย จะเริ่มด้วยกิจกรรม ชวนชิมชวนปรุง โดยจะให้นักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติร่วมกันทำขนม 2 ชนิด ได้แก่ ขนมโค  เป็นขนมโบราณของไทยที่ลักษณะเป็นแป้ง ประกอบด้วยไส้ต่าง ๆ และขนมบานอฟฟี่ ที่ได้ความนิยมจากจากคนทั่วโลก สำหรับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาไทยและต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม แชร์บอล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาศัยความสามัคคี ความสนิทสนม การวางแผนต่าง ๆ นับว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง มิตรภาพ ความร่วมมือ ความพยายาม ความอดทน และที่สำคัญยังได้เห็น รอยยิ้มของนักศึกษาไทยและต่างชาติ ที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน