CoC NEWS ISSUE 165 นักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ร่วมกับมูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต จัด กิจกรรม Gift4U ตอน: ของขวัญจากพี่

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ร่วมกับ นักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รวมจำนวนกว่า 40 คน ร่วมจัดยนต์กิจกรรมให้กับน้อง ๆ ณ มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง  จ.พังงา 

ซึ่งมีกิจกรรรมมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรมถุงใบใหญ่เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างพี่ ๆ กับน้อง ๆ  กิจกรรมบอลดนตรี กิจกรรมเต้นรำเข้าจังหวะเสียงเพลง กิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงทัศนียภาพ กิจกรรมพี่สอนน้องทำขนมโค และกิจกรรมระบายสีปูนปลาสเตอร์ 

กิจกรรม Gift4U ตอน ของขวัญจากพี่ เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer) เป็นกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์