CoC NEWS ISSUE 169 นักศึกษา CoC คว้ารางวัลในการแข่งขันการ NSC 2020

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ ผลการแข่งขันในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลระดับประเทศ มาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลที่ 2 หมวดที่ 14 โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา)

โครงการ พีเอสยู คอยน์

ผู้พัฒนา : นายนราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์

 

รางวัลที่ 2 หมวดที่ 15 โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Mobile Application (นิสิต นักศึกษา)

โครงการ ทริปเปิลเอ บอท

ผู้พัฒนา นายธีรยุทธ เจริญสุขสมบูรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อภิชาติ หีดนาคราม