DEK68 Early Bird เปิดรับสมัครรอบครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ส.ค.67

 รับ-เรียน ล่วงหน้า DEK 68 กับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต โครงการ ᴘꜱᴜ ᴘʜᴜᴋᴇᴛ ᴇᴀʀʟʏ ʙɪʀᴅ ปี 2568  เปิดรับสมัครรอบครั้งที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ส.ค.67รีบเลยยยย ยังมีรับสมัครอีกหลายๆรอบบเอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้1. รูปถ่าย (ไฟล์.JPG ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 4 MB2.ใบ ปพ.1- 4 ภาคการศึกษา (ผู้ที่กำลังศึกษา)- 6 ภาคการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา)3.แฟ้มสะสมผลงาน อย่างง่าย (PORTFOLIO) จะส่งพอร์ตหรือไม่ส่งก็ได้ ถ้าส่ง น้อง ๆ ทำแบบง่าย ๆ 2-10 หน้ากระดาษ เขียนว่าทำไมถึงอยากเรียนสาขานี้ เรียนจบแล้วตั้งใจไปทำงานอะไร*** ใบ ปพ.1 และ PORTFOLIO รวมไฟล์เดียว ประเภทเอกสาร...

Continue reading

DEK68 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียน ม.6 ปวช.3🗞️ “โครงการ Early Bird (รับ-เรียนล่วงหน้า)“ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 😇 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

DEK68 ทั่วประเทศ ทุกแผนการเรียน ม.6 ปวช.3 สมัครก่อน ได้ที่เรียนก่อน !!!!! กับ “โครงการ Early Bird (รับ-เรียนล่วงหน้า)“ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับ น้องๆ ม.6 หรือ ปวช.3 ทุกแผนการเรียน สมัครฟรี !!!! ใช้แค่.... 1. รูปถ่าย ไฟล์ .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 4 MB << ใช้มือถือถ่ายได้เลย ฉากหลังใช้กำแพงสีพื้น สีอะไรก็ได้ 2. ใบระเบียนผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา (ผู้กำลังศึกษา) หรือ 6 ภาคการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา) และ (ถ้ามี) พอร์ตโฟลิโออย่างง่าย 2-10 หน้า...

Continue reading