สีประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

สีดาร์คเทอควอยซ์ (Dark Turquoise) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ ในศาสตร์ทางด้านการคอมพิวเตอร์

Code #33c0ca

สีแดงอิฐ (Fire Brick Red) หมายถึง การหล่อหลอมจากดินด้วยความร้อนขึ้นมาเป็นอิฐที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง

Code #b52324

Template PowerPoint

template COC_scale4-3

Download

template COC_scale16-9

Download

Logo

 

 

 

 โลโก้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

 

 

โลโก้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ดำ)

 

 

 

โลโก้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (ขาว)

 

 

 

โลโก้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ - PSU (ENG)

 

 

 

โลโก้ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ - PSU (ไทย)

 

 

 

 

 โลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (AMTEC)

 

 

 

 

โลโก้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 โลโก้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดำ)

 

 

 

 

 โลโก้ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 โลโก้ ตราสัญลักษณ์ PSU - ไทย

 

 

 

 

 โลโก้ ตราสัญลักษณ์ PSU - ENG

 

** วิธีดาวน์โหลดรูป ให้คลิ๊กขวาที่รูป แล้วกดบันทึก