นักศึกษาสามารถดูผลคะแนนได้ในระบบ สารสนเทศนักศึกษา (SIS)

คะแนนการ Achievement 1-2 ของรอบสอบปี 2561 ยังไม่อัพเดทในระบบ SIS (รอการยืนยันอีกครั้ง)***คะแนนจะปรับปรุง ประมาณ 60 วันหลังจากสอบครั้งสุดท้าย***

เช่น สอบ Placement test เดือนมีนาคม ระบบจะปรับปรุงคะแนนอีกครั้งประมาณเดือน พฤษาคม
คะแนนการผ่านจะสมบูรณ์ เมื่อคะแนนมีใน ระบบ SIS เท่านั้น !!!

>> ดูข้อมูลการสอบเบื้องต้นที่คณะจัดเก็บได้ที่นี่ <<

อ่านข้อกำหนดเพิ่มเติม