วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต (CoC-PSU) จัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต (CoC-PSU) จัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ณ ห้องประชุม 6202 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัชชา กองโกย พยาบาลนักจิตวิทยา หัวหน้างานกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และ คุณปรียนันท์ โชติสกุล นักจิตวิทยาคลินิก จากโรงพยาบาลป่าตอง มาให้ความรู้ คำแนะนำ การป้องกัน และการจัดการกับภาวะซึมเศร้าให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร และส่งเสริมสุขภาวะผู้โรคซึมเศร้าเบื้องต้นได้