ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีห้องปฏิบัติการให้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
ติดต่อสอบถาม คุณอาภากร บุนนาค
0 7627 6000 ต่อ 6471
0 7627 6046
apakorn.b@phuket.psu.ac.th
แบบฟอร์มขอใช้ห้องสำหรับหน่วยงานภายนอก PDF, WORD

ซอฟต์แวร์แลป

จำนวน : 45 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows10
สเปค : Intel Core i5 Ram 8 GB SSD Harddisk 240 GB LCD Mornitor 20 Inch
จำนวน : 50 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows10
สเปค : Intel Core i7 Ram 8 GB SSD Harddisk 240 GB LCD Mornitor 23 Inch
จำนวน : 40 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : windows 10, Linux Ubuntu
สเปค : Intel Core i5 Ram 8 GB SSD Harddisk 240 GB LCD Mornitor 19 Inch
จำนวน : 50 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : windows 10, Linux Ubuntu
สเปค : Intel Core i7 Ram 8 GB SSD Harddisk 240 GB LCD Mornitor 19 Inch
จำนวน : 25 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Mac Os
สเปค : Apple iMac 2.7GHz Core I5 21.5 inch RAM 8 GB Harddisk 1TB
จำนวน : 30 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : windows 10, Linux Ubuntu
อุปกรณ์  : Intel Core i5 Ram 8 GB SSD Harddisk 240 GB LCD Mornitor 19 Inch
ชุดอุปกรณ์แลป Network จำนวน 30 ชุด - cisco router 1800 series - cisco switch 2950 - cisco switch 2960


ฮาร์ดแวร์แลป

จำนวน : 28 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows 10
รายละเอียด : Intel Core i5 Ram 8 GB SSD Harddisk 240 GB LCD Mornitor 19 Inch
  • สนับสนุนด้านการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ จำนวน 28 เครื่อง
  • เครื่องวัดสัญญาณแรงดันทางไฟฟ้า (Oscilloscope)
  • เครื่องวัดทางไฟฟ้า (Digital Multimeter)
  • เครื่องจ่ายไฟ (Power supply)
  • เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function generator)
  • บอร์ดสำหรับทดลองวงจร (Digital board)