ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มีห้องปฏิบัติการให้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก
ติดต่อสอบถาม คุณศศิธร หนูทอง
076-276-132
076-276-453
sasitorn.n@phuket.psu.ac.th
แบบฟอร์มขอใช้ห้องสำหรับหน่วยงานภายนอก PDF, WORD

ซอฟต์แวร์แลป

จำนวน : 50 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows10
สเปค : Intel Core i7 Ram 8 GB Harddisk 500GB LCD Mornitor 23 Inch
จำนวน : 55 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows10
สเปค : Intel Core i5 Ram 8 GB Harddisk 1TB LCD Mornitor 20 Inch
จำนวน : 55 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows10
สเปค : Intel Core i5 Ram 8 GB Harddisk 1 TB LCD Mornitor 23 Inch
จำนวน : 60 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows 10, Ubuntu 14.04
สเปค : **
จำนวน : 55 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows 10, Ubuntu 14.04
สเปค : **
จำนวน : 30 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows10
สเปค : Apple iMac 2.7GHz Core I5 21.5 inch RAM 8 GB Harddisk 1TB


ฮาร์ดแวร์แลป

จำนวน : 40 เครื่อง
ระบบปฏิบัติการ : Windows 7, Ubuntu 14.04
รายละเอียด :
  • สนับสนุนด้านการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง
  • สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows XP
  • เครื่องวัดสัญญาณแรงดันทางไฟฟ้า (Oscilloscope)
  • เครื่องวัดทางไฟฟ้า (Digital Multimeter)
  • เครื่องจ่ายไฟ (Power supply)
  • เครื่องกำเนิดสัญญาณ (Function generator)
  • บอร์ดสำหรับทดลองวงจร (Digital board)
ตารางการใช้ห้อง :