การเดินทาง

การเดินทาง จากในเมืองสามารถเดินทางโดยรถประจำทางสายป่าตอง หรือสายทุ่งทอง กะทู้ มหาวิทยาลัยห่างจากใจกลางเมือง เพียง 15 นาที ห่างจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต บิ๊กซีและแม็คโคร เพียง 5 นาทีและห่างจากหาดป่าตองเพียง 15 นาที

Easy access to shopping malls, Phuket town and wonderful beaches within 15 minutes

ข้อมูลเพิ่มเติม / More information

 

กิจกรรม

นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ชมรมต่างๆ ตามความสนใจ และมหาลัยส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ จำนวน 100 ชั่วโมงก่อนสำเร็จการศึกษา

Various types of  activities organized for students to complete 100 hours of extracurricular activities for graduation requirement

 

หอพักนักศึกษา

หอพักภายในมหาวิทยาลัยแยกชายและหญิง ปลอดภัยด้วยระบบบัตรแสดงตัวตน พร้อมความปลอดภัยโดยระบบกล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกร้านค้า ร้านอาหาร ร้านซักรีด ฯลฯ

Fully furnished male and female dormitories on campus, equipped with CCTV and a 24 hour security guard

ข้อมูลเพิ่มเติม / More information

ระบบ WIFI

มีระบบ WIFI รองรับการใช้งานทั่วมหาวิทยาลัย

Free WIFI access throughout campus

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และสนับสนุนการเรียนการสน

Laboratories and study rooms

ข้อมูลเพิ่มเติม / More information

ระบบรักษาความปลอดภัย

มีระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดบริเวรอาคารต่างๆ ระบบตรวจสอบบุคคลเข้า - ออก

Well secured security system on campus

การรักษา

มีแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล และประกันอุบัติเหตุให้นักศึกษาทุกคน

A medical room with health care professionals on duty on working days

สนามกีฬา

บริการอาคารสนามกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมห้องฟิตเนส โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา

Free access to sport facilities

FB: Sports Complex PSU Phuket ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

บริการนักศึกษาต่างชาติ

บริการอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาต่างประเทศ โดยศูนย์กิจการนานาชาติ

One-Stop-Service for international students and staff at International Affairs Center (IAC)