ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “Generative AI สอน AI ให้เรียนรู้จากของจริงเพื่อสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "Generative AI สอน AI ให้เรียนรู้จากของจริงเพื่อสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง" โดย ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) . ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.   ช่องทางการรับฟังการบรรยาย Zoom : Meeting ID : 965 9977 5570 Passcode : 623156 Live Streaming : Facebook https://www.facebook.com/cocpsuphuket Page Views: 11

Continue reading

You’re invited to join the PSU Virtual Visiting Professor “Fundamentals of European Business” by Prof. Steven Conquy, Toulouse, France

You’re invited to join the PSU Virtual Visiting Professor “Fundamentals of European Business” by Prof. Steven Conquy, Toulouse, France Date: 22 February 2023 Time: 14:00-16:00 Location: Zoom, College of Computing, Prince of Songkla University Phuket Thailand (Link Zoom will be announced) **Remark: The student will get 2 hours for Y2,...

Continue reading

special talk “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization”

Topic : You’re invited to join the special talk “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization” You’re invited to join the special talk “From Computational Models for Musicology to Music Models for Speech Visualization” by Evgeny Pyshkin, Senior Associate Professor, Ph.D., University of Aizu, Japan https://u-aizu.ac.jp/~pyshe/...

Continue reading

Digital Economy Enlightenment – เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล #3 2565

กิจกรรมเปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment 3 #2565 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและแข่งขันเกมจำลองธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 46

Continue reading

Change Your Thoughts, Change Your Life – คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน #3 2565

กิจกรรมคิดเป็นชีวิตเปลี่ยน (Change Your Thoughts, Change Your Life) 3 #2565   เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ >> สมัครเข้าร่วม << ** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์ 0 7627 6000 ต่อ 6120 0 7627 6046 titima.v@phuket.psu.ac.th www.computing.psu.ac.th FB: CoC Trendy Train, College of Computing, PSU Phuket Page Views: 38

Continue reading