เปิดรับสมัคร‼️ รอบ #Portfolio #TCAS67 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครแล้ว รอบ #Portfolio #TCAS67 Portfolio 1/1 รับสมัคร 14 ก.ย.-9 พ.ย. 66 1.โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี 2.โครงการเด็กดีศรีปวช. (น้องๆ ปวช.3 รีบนะจ๊ะ) . สมัครเล๊ยยยย กับ 4 สาขาต่อไปนี้ สาขาการคอมพิวเตอร์ ค่าเทอม 32,000 บาท <<วิทย์ คณิต, ศิลป์ คำนวณ GPAX: ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.25 ปวช.ไม่ต่ำกว่า 2.75 ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต . สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ ค่าเทอม 38,000 บาท เรียนเป็นภาษาอังกฤษ...

Continue reading

รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 2023 SIT-Sojo-OMU to Visit PSU Phuket

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดรับสมัครนักศึกษารวมทั้งหมด 35 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับใบประกาศนียบัตร และได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น   คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา ทุกชั้นปี ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 35 คน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องเตรียมตัวนำเสนอตนเอง/ความสามารถพิเศษ/โครงงานที่กำลังทำในรายวิชาในหลักสูตร/งานวิจัย/และเหตุผลที่อยากจะไปประเทศญี่ปุ่น โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ คนละประมาณ 5 - 10 นาที ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยคณะจะออกหนังสือลาเรียนโดยไม่ถือว่าขาดเรียน ทั้งนี้ รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน ตามไฟล์แนบ   กำหนดการ ยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ https://rb.gy/lmm11 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 17 กันยายน 2566...

Continue reading

โควตาที่นั่งเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในรอบ TCAS 1/1 ปีการศึกษา 2567

 CoC ม.อ.ภูเก็ต   - ให้โควตาที่นั่งเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในรอบ TCAS 1/1 ปีการศึกษา 2567 -   รายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา   2. ระบบสมัครเข้าโครงการ   3. แบบฟอร์มสำหรับครูแนะแนวส่งรายชื่อ   4. กำหนดการตรวจสอบรายชื่อ       * เป็นการให้สิทธิ์ครูแนะแนวจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาที่เปิดสอนในวิทยาเขตภูเก็ต และมีคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาที่กำหนด *   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 076-276028-9 Page Views: 78

Continue reading

โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ – เรียน ล่วงหน้า) ปีการศึกษา 2567

ด่วน เปิดรับสมัครแล้วว!! ตั้งแต่วันนี้ – 22 ต.ค 66 โครงการ PSU Phuket Early Bird (รับ - เรียน ล่วงหน้า) ปีการศึกษา 2567!! . สมัครเล๊ยยยย กับโครงการ PSU Phuket Early Bird ไม่มีค่าสมัคร ไม่ต้องใช้พอร์ต กับ 4 สาขาต่อไปนี้ สาขาการคอมพิวเตอร์ ค่าเทอม 32,000 บาท <<วิทย์ คณิต, ศิลป์ คำนวณ สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ ค่าเทอม 38,000 บาท เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 50% << วิทย์ คณิต สาขาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอม...

Continue reading

นักศึกษา CoC ได้รับเลือกเป็นตัวแทนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 1. นายธนกร ถนอมวงศ์ 2. นายพิทวัส ทดแทน ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แลกเปลี่ยนในโครงการ 2023 Fall semester : GIST Exchange Program ระว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2566 ณ Gwangju Institute of Science and Technology สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ------------------------------------- College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus, congratulates Mr. Thanakorn Thanormwong...

Continue reading

ด่วน!! รับสมัครน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา และน้อง ๆ ปวช. เข้าร่วมการอบรมและแข่งขัน “การสร้างเกมด้วย Blender & Unity + IoT”

ด่วน!! รับสมัครน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา และน้อง ๆ ปวช. เข้าร่วมการอบรมและแข่งขัน “การสร้างเกมด้วย Blender & Unity + IoT"   เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 สิงหาคม 2566 นี้เท่านั้น !! . วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ iMake Innovation จัดโครงการอบรมและแข่งขัน “การสร้างเกมด้วย Blender &amp; Unity + IoT" - วันที่ 20 สิงหาคม 2566 อบรมรูปแบบออนไลน์ - วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 อบรมและแข่งขัน ณ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นายนิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ นายนิกกี้ ยูลิวส์ ฮาร์ทมานน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภูมิภาค เข้าสู่รอบระดับประเทศ ในโครงการ Experiential Learning Program for University Student Entrepreneurs:ELP Program Page Views: 22

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) ร่วมจัดโครงการ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition”

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) ร่วมจัดโครงการ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม ไอเมค (iMAKE) จัดโครงการ อบรมด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit ณ ตึก 7 ชั้น 5 ห้องประชุมเจ้าฟ้า โครงการอบรมเพื่อการแข่งขันด้วยชุดอุปกรณ์ Arduino Student Kit “2023 Project Innovator Competition” เกิดจากความร่วมมือของการวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์...

Continue reading

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต (CoC-PSU) จัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต (CoC-PSU) จัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ให้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการบรรยายส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น ณ ห้องประชุม 6202 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัชชา กองโกย พยาบาลนักจิตวิทยา หัวหน้างานกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด และ คุณปรียนันท์ โชติสกุล นักจิตวิทยาคลินิก จากโรงพยาบาลป่าตอง มาให้ความรู้ คำแนะนำ การป้องกัน และการจัดการกับภาวะซึมเศร้าให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า พัฒนาทักษะการสื่อสาร และส่งเสริมสุขภาวะผู้โรคซึมเศร้าเบื้องต้นได้   Page Views: 18

Continue reading