โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร

โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS รอบที่ 4)<<

28 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566

TH|EN

โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC<<

28 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2566

โครงการ Phuket International Admission<<

28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566

 โครงการที่ผ่านมาแล้ว

โปรดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ https://www.facebook.com/CoC.Admission

 โครงการที่ผ่านมาแล้ว

โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น 14 จังหวัดภาคใต้<<

1 - 15 มีนาคม 2566

โครงการ Phuket International Admission<<

1 - 15 มีนาคม 2566

TH | EN

 โครงการที่ผ่านมาแล้ว

โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี<<

1 ธ.ค. – 10 ม.ค. 66

 

โครงการ Phuket International Admission<<

** สำหรับผู้สมัครชาวไทย เปิดรับสมัคร 1-15 มี.ค. 66

** สำหรับผู้สมัครต่างชาติ เปิดรับสมัคร วันนี้ - 6 ก.ค. 66

TH | EN

โครงการเด็กดีศรี ปวช. <<

1 ธ.ค. – 10 ม.ค. 66

 

 โครงการที่ผ่านมาแล้ว

โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี<<

5 ก.ย. – 8 พ.ย. 65

โครงการ Phuket International Admission<<

5 ก.ย. – 8 พ.ย. 65

TH | EN

โครงการเด็กดีศรี ปวช. <<

5 ก.ย. – 8 พ.ย. 65

 


ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ สาขา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร ติดต่อที่
คุณวรรณอนงค์ ธันยลาภพิทักษ์

0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา)
Fax. 0 7627 6046
coc@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th